Despre noi

Istoria și experiența din domeniile de transport și asigurări ce a fost acumulată într-o perioadă de peste 30 de ani au ajutat la definirea stategiei de dezvoltare pentru Transport Broker de Asigurare SRL.

Cu siguranță vă putem ajuta să identificați nevoile de asigurări pentru firmele de Transport, dar și pentru persoanele fizice și juridice și cu siguranță vă putem prezenta și explica produsele de asigurări din
România și specificitățile acestora, astfel încât să decideți în cunoștință de cauză ce produs se potrivește nevoilor prezente și viitoare.

TRANSPORT BROKER DE ASIGURARE reprezintă interesele clienţilor și ofera consultanţă clienţilor săi sau potenţialilor clienţi, negociază cu societăţile de asigurări în vederea obţinerii şi încheierii celor mai potrivite contracte de asigurare şi/sau reasigurare pentru clienţi, acordă asistenţă pentru gestionarea şi derularea contractelor.

Acționarul principal UNTRR, Administratorul societății, Echipa proprie, Asigurătorii cu care colaborăm și Partenerii externi, sunt hotărâți să vă asigure o experiență nouă și diferită în analiza riscurilor și a
ofertelor de asigurări din România, care de multe ori au un grad de complexitate ridicat.

Transport Broker de Asigurare SRL:

  • Este o societate cu răspundere limitată, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu un capital social de 150.000 RON
  • Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/1484/2018, atribuit în data de 05.02.2018
  • Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J40/1484/2018
  • Cod unic de înregistrare: 38797959
  • Autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1069/09.08.2022
  • Numărul și data înmatriculării în Registrul Brokerilor de Asigurare RBK – 798 din 10.08.2022